lawyers
לפגישת ייעוץ חייגו: 04-8535656

הרחבת דירה

חושבים להוסיף חדרים ולהרחיב את דירתכם, או את בית הקרקע או הפנטהאוז? חושבים לבנות את בית חלומותיכם על מגרש שרכשתם? עו"ד אורי שילה,  מומחה נדל"ן שותף במשרד עורכי דין א.שילה ושות', מבהיר מתי ניתן  ליהנות מפטור מתשלום היטל השבחה על דירות בשטח של 140 מ"ר.

על פי התיקון האחרון בחוק התכנון והבנייה, ניתן לקבל פטור מתשלום היטל השבחה בגין 140 המטרים הרבועים הראשונים של הדירה. על פטור זה חלים מספר סייגים והחשובים שבהם הם:

  • הפטור יינתן רק למחזיק בפועל, שהוא בעלים או חוכר של מגרש או דירה קיימת, ולא יינתן למשל – לשוכר.
  • החלת פטור זה מותנית גם בכך שהדירה תשמש בפועל את בעל הדירה או את קרובו, וחובה עליו לגור בדירה לפחות ארבע שנים החל מתום הבנייה/ ההרחבה. אם בתקופה זו תושכר או תימכר הדירה , יעמוד החיוב בהיטל ההשבחה על כנו.

לאחרונה נפסק כי הפטור ינתן למספר דירות על אותו מגרש, אך לא יותר מאשר דירה אחת לכל מחזיק (או קרובו). על כן, אין להתחכם ולרשום מספר דירות על שמם של קרוביו השונים של המחזיק, שכן הפטור יינתן לדירה אחת בלבד.

לצד הפטור הנ"ל, ניתן לקבל פטור על בניה או הרחבה של דירת מגורים גם מכוח הוראות חוק אחרות, כגון בניית ממ"ד, חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה, בניית דירות באזור שהוכרז כאזור שיקום, או שכונת שיקום. עם זאת, בית המשפט העליון קבע כי הפטור שהיה נהוג בעבר להרחבת דירה לזכאי משרד השיכון במסגרת אחת מתוכניות הסיוע, איננו מעשי והפך ל"אות מתה" נוכח שינוי שיטת הזכאות של משרד השיכון.

המידע עוזר לך? שתף עם חברים.
צור קשר
Accessibility